Circuito Afogadense Xadrez é Bimestral 1 vaga na Final: Torneio Afogadense Xadrez(TAX 2013) via AAX